Kilpailuissa noudatettavat säännöt

Slopetaulukot:

a) Golfin säännöt sellaisenaan, kuin ne on julkaistu voimassa olevassa sääntökirjassa (2023-).
b) Pelattavaa kilpailua koskevat mahdolliset kilpailumääräykset julkaistaan erikseen.
c) Voimassa olevat paikallissäännöt ovat nähtävillä ilmoitustaululla, 1-tiillä sekä saatavana monisteena caddiemasterin toimistosta.

Kilpailukohtaisista paikallissäännöistä vastaa kilpailun johtaja.

Tammer-Golfin järjestämissä kilpailuissa noudatetaan seuraavia määräyksiä, jollei pelattavan kilpailun säännöissä tai kilpailukutsussa ei ole toisin määrätty. Tämä koskee jokaista jäljempänä olevaa määräystä, vaikka sitä ei ole erikseen nimenomaisesti todettu.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu ensisijaisesti omilla tunnuksilla Tammer-Golfin julkisen kilpailukalenterin kautta (WiseGolf tai Golfbox). Jos tämä ei ole mahdollista, voi kilpailuun ilmoittautua myös puhelimitse tai sähköpostilla toimistoon (toimisto@tammer-golf.fi).

Ilmoittautumisaika

Ilmoittautumisaika päättyy kilpailukutsussa ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Pelaajan on itse varmistettava, että ilmoittautuminen on ajoissa perillä. Pääsääntöisesti ilmoittautuminen alkaa aina neljä (4) viikkoa ennen kilpailua ja päättyy neljä (4) päivää ennen (seniorien maanantait 3 päivää ennen).

Jälki-ilmoittautuminen

Kilpailuihin jälki-ilmoittautuminen on mahdollista, jos kilpailussa on tilaa. Lisätietoja kyseisestä kilpailusta voi tiedustella seuran toimistosta.

Osallistumisoikeus, osallistujamäärä

Tammer-Golfin kilpailut on tarkoitettu vain amatööripelaajille (pois lukien mestaruuskilpailut). Kilpailukutsussa ilmoitetaan kilpailun osallistujamäärä. Kilpailukutsussa ilmoitetaan erikseen, mikäli mahdollinen karsinta suoritetaan hcp-järjestyksessä. Lähtökohtaisesti kaikissa kilpailuissa ilmoittautumisjärjestys ratkaisee osallistumisen kilpailuun.

Kilpailumaksun maksaminen

Ilmoittautuminen on sitova, kun ilmoittautumisaika on päättynyt. Kilpailumaksu on maksettava ennen ensimmäisen kilpailukierroksen aloittamista. Tammer-Golfilla on oikeus periä kilpailumaksu, mikäli pelaaja jää ilmoittamatta pois kilpailusta tai ilmoittautuminen perutaan ilman hyväksyttävää syytä ilmoittautumisajan päätyttyä. Niin ikään Tammer-Golfilla on oikeus vaatia vanhojen maksamattomien kilpailumaksujen suorittamista ennen kuin ilmoittautuminen uuteen kilpailuun hyväksytään.

Peruutukset

Kilpailusta poisjäämiseen on oltava hyväksyttävä syy, jollainen on esim. sairastuminen, työ- tai perhetapahtuma. Huono sää tai sopimaton starttiaika eivät ole hyväksyttäviä syitä. Poisjäämisestä on ehdottomasti ilmoitettava ennen kilpailun alkamista TG:n toimistoon.

Pelaajaa voidaan rangaista perusteettomasta poisjäännistä määräaikaisella kilpailukiellolla.

Lähtöaika, myöhästyminen

Pelaajan on oltava valmiina aloittamaan pelaaminen viimeistään silloin, kun on hänen lähtöaikansa. Hyvä golfetiketti edellyttää, että pelaaja on lyöntipaikalla ainakin viisi minuuttia ennen lähtöaikaansa. Myöhästymisestä seuraa kahden lyönnin rangaistus ja yli 5 min myöhästymisestä on rangaistuksena kilpailusta sulkeminen.

Hidas pelaaminen

Kilpailutoimikunta voi asettaa kierros- tai reikäkohtaiset määräykset hitaan pelin välttämiseksi. Jos ryhmä jää laaditusta aikataulusta ilman perusteltua syytä enemmän kuin 5 minuuttia, pelaajat joutuvat aikatarkkailuun. Mikäli pelaaja käyttää lyöntiinsä tämän jälkeen aikaa enemmän kuin 40 sekuntia siitä, kun hänen vuoronsa oli pelata palloa, saa pelaaja rangaistuksen säännön 6-7 (tarpeeton viivyttely) mukaisesti.

Ensimmäinen rikkomus: Yksi lyönti.
Toinen rikkomus: Kaksi lyöntiä.
Useampi rikkomus: Pelistä sulkeminen.

Ratkaisut tasatilanteessa

Hcp -sarjassa tasatulokset ratkaistaan oletusarvoisesti hcp:n mukaan (alempi tasoitus voittaa). Scr -sarjassa tasatulokset puolestaan ratkaistaan aina matemaattisesti (18-9-6-3-1 eli taaksepäin niin, että paremmin pelatut viimeiset reikätulokset ratkaisevat järjestyksen).

Auton käyttäminen kilpailuissa

Auton käyttäminen seuran järjestämissä kilpailuissa on sallittua vain näyttämällä lääkärintodistusta, ellei toisin määrätä.

Reikäpeli

Jos reikäpeli on ennalta määrätyn reikämäärän jälkeen tasan, on peliä jatkettava välittömästi reikä reiältä, kunnes toinen pelaajista voittaa reiän. Tasoituksellisissa reikäpeleissä tasoitukset astuvat uudelleen voimaan. Tasoituksellisessa reikäpelissä pelaajien tasoituslyöntien välillä voi olla eroa maksimissaan 18 tasoituslyöntiä, eli 1 lyönti per väylä.

Scramble

  • Greenillä lyhyen putin voi pelata reikään pelin nopeuttamiseksi, vaikka kaikki pelaaja eivät olisikaan lyönyt vielä edellistä lyöntiä. Pallon tulee kuitenkin olla niin lähellä reikää, ettei sitä tarvitse merkata.
  • Pelaaja, jonka pallo valitaan, lyö aina ensin.
  • Siirtosäännön ollessa voimassa pallo asetetaan suoraan (pl. raffissa dropataan). Pallon saa asettaa maksimissaan 1 mailanmitan päähän alkuperäisestä paikasta, ei kuitenkaan lähemmäksi lippua eikä ”eri pelialustalle” (esim. raffista väylälle).
  • Pallon merkitsemiseen tulee sopia sellainen tapa, ettei se vie turhan paljon aikaa. Väylällä merkiksi voi esim. tiputtaa mailasuojan tms. Ison merkin etuna on myös se, ettei merkin etsimiseen kulu turhaa aikaa.
  • Bunkkerissa pallo tulee asettaa mahdollisimman samankaltaiseen tilanteeseen, jossa alkuperäinen pallo oli. Esim. jos alkuperäinen pallo oli uponnut, ”upotetaan” myös muut pallot.
  • Oman ryhmän pelaajat voivat vapaasti neuvoa toisiaan sekä seisoa puttilinjan jatkeella myös lyönnin aikana.
  • Jos joukkueella on pallo pelissä, metsään menneen pallon etsiminen on kielletty pelin nopeuttamiseksi! (pallon saa hakea talteen, jos sen paikka on tiedossa)
  • Kilpailussa voimassa kentän paikallissäännöt.
  • Ellei kilpailumääräyksissä muuta ole mainittu, rajoitetaan joukkueen slope-tasoitus alimman tasoituksen omaavan pelaajan henkilökohtaiseen slope-tasoitukseen eli joukkueen tasoitus ei voi olla sitä alempi.

Seuran järjestämät kilpailut

Kaikissa seuran järjestämissä kilpailuissa kyseisenä vuonna 70 vuotta täyttävät ja yli 70-vuotiaat miehet saavat halutessaan pelata punaiselta teeltä, jos ei erikseen mainita. Lisäksi alle 15-vuotiaat juniorigolffarit voivat myös pelata seuran kilpailuissa punaiselta tiiltä halutessaan. Pelaaja on itse vastuussa poikkeavan teen ilmoittamisesta caddiemasterille ennen kilpailua.