Tarkista aina ajankohtaiset paikallissäännöt ilmoitustaululta tai caddiemasterilta.

Siirtosääntö on hyvä huomioida (sen voimassa olosta ilmoitetaan 1.tiillä).

​​​​​​​

Slopetaulukot:


Lataa paikallissäännöt:

Paikallissäännöt (PDF)


TAMMER-GOLFIN KENTÄLLÄ VOIMASSA OLEVAT PAIKALLISSÄÄNNÖT

Paikallissäännöt ovat voimassa Tammer-Golf ry:n Ruotulan kentällä.

TAMMER-GOLFIN KENTÄLLÄ VOIMASSA OLEVAT PAIKALLISSÄÄNNÖT

Paikallissäännöt ovat voimassa Tammer-Golf ry:n Ruotulan kentällä.

 1. Kentän ulkoraja on merkitty valkoisilla tolpilla tai maahan maalatulla valkoisella viivalla.

Kun kentän ulkoraja on maahan maalattu valkoinen viiva, valkoiset tolpat on asetettu osoittamaan ulkorajan olemassaoloa. Tällöin tolpat ovat kiinteitä haittoja.

 1. Kaikki kentällä olevat tiet ja polut, myös päällystämättömät, ovat kiinteitä haittoja, joista saa vapautua rangaistuksetta Säännön 16.1 mukaisesti.
 2. Kentällä olevat sorastetut salaojat ovat kiinteitä haittoja, vapautuminen rangaistuksetta Säännön 16.1 mukaisesti.
 3. Kaikki kentällä olevat 150 ja 100 metrin mittapaalut ovat kiinteitä haittoja, joista vapautuminen ilman rangaistusta on mahdollista pudottamalla pallo Säännön 16.1 mukaisesti. Vapautumista ei sallita Säännön 15.2 mukaisesti.
 4. Kun kiinteät haitat ovat lähellä viheriötä ja pelaajan pelilinjalla:
 1. Pallon ollessa yleisellä pelialueella, väylän mittaan tai lyhyemmäksi leikatulla alueella, pelaaja voi vapautua rangaistuksetta pudottamalla pallon Säännön 16.1b mukaisesti kiinteän haitan ollessa pelilinjalla ja se on
  1. enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä, ja
  2. enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta.
 2. Vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen.
 1. Muurahaispesät
 1. Kentällä olevat muurahaispesät ovat kunnostettavaa aluetta, josta saa vapautua rangaistuksetta Säännön 16.1 mukaisesti.
 1. Pelattaessa väylää 15, väylä 14 on ulkona. Väylän 15 ulkoraja on merkitty tolpilla, jotka ovat valkoisia väylän 15 puolelta ja mustia väylän 14 puolelta. Tolpat ovat ulkorajan merkkejä pelattaessa väylää 15. Muita väyliä pelattaessa ne ovat kiinteitä haittoja.
 2. Nauhoilla merkityt vastaistutetut ja nuoret puut ovat kiellettyä pelialuetta.
 1. Jos pelaajan pallo on missä tahansa kentällä paitsi estealueella ja pallo koskettaa tällaista puuta tai tällainen puu haittaa pelaajan lyöntiasentoa tai aiotun svingin vaatimaa tilaa, täytyy pelaajan vapautua tästä rangaistuksetta Säännön 16.1f mukaisesti.
 1. Vapautuminen ilmastusrei’istä viheriöllä
 1. Pelaajan pallon ollessa ilmastusreiässä tai koskettaessa sitä viheriöllä pelaaja voi vapautua rangaistuksetta Säännön 16.1d nojall
 2. Säännössä 16.1d tarkoitettua haittaamista ei ole, jos ilmastusreikä haittaa ainoastaan pelaajan lyöntiasentoa tai viheriöllä pelaajan pelilinjaa.
 1. Epänormaalit kenttäolosuhteet: Kunnostettavat alueet, vapautuminen rangaistuksetta säännön 16.1 nojalla:
 1. Valkoisella viivalla ympäröidyt alueet
 2. Maahan painuneet työkoneen jäljet leikatulla yleisellä pelialueella
 3. Bunkkerissa olevat veden aiheuttamat syvät valumaurat
 4. Siirtonurmen saumat
  1. Pelaajan pallon ollessa tai koskiessa siirtonurmen saumaa tai sauman haitatessa pelaajan aiotun svingin vaatimaa tilaa pelaaja voi vapautua
   1. pudottamalla pallo Säännön 16.1b mukaisesti pallon ollessa yleisellä pelialueella
   2. asettamalla pallo säännön 16.1d mukaisesti lähimpään täydellisen vapautumisen pisteeseen.
  2. Pudotetun pallon jäätyä vapautumisalueelle Säännön 14.3c (2) mukaisesti pelaajan täytyy jatkaa peliä, vaikka jokin siirtonurmen sauma edelleen haittaisi peliä. Haittaamista ei ole, jos sauma haittaa ainoastaan pelaajan lyöntiasentoa.
 5. Maassa olevat halkeamat väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi leikatulla yleisellä pelialueella
  1. Pelaaja voi vapautua rangaistuksetta Säännön 16.1b nojalla.
  2. Haittaamista ei ole, jos halkeama haittaa ainoastaan pelaajan lyöntiasentoa.


Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: yleinen rangaistus (2 rangaistuslyöntiä), ellei toisin mainita.

Tarvittaessa käyttöön otettavat paikallissäännöt

 1. Siirtosääntö
 1. Pelaajan pallon ollessa yleisen pelialueen osalla, joka on leikattu väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi, voi pelaaja vapautua ilman rangaistusta yhden kerran asettamalla alkuperäisen tai muun pallon vapautumisalueelle seuraavasti:
 1. Vertailupiste: Alkuperäinen pallon paikka.
 2. Vapautumisalueen koko: Tuloskortin mitta (15 cm ellei muuta ole ilmoitettu) vertailupisteestä seuraavin rajoituksin:
 1. Vapautumisalue ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja
 2. sen täytyy olla yleisellä pelialueella.
 1. Toimiessaan tämän paikallissäännön mukaisesti pelaajan on valittava paikka, johon hän asettaa pallonsa ja toimittava pallon takaisin asettamisessa Säännöissä 14.2b(2) ja 14.2e olevien toimintatapojen mukaisesti.
 2. Pallon puhdistaminen
   1. Pelaajan pallon ollessa väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi leikatulla yleisellä pelialueella voi pelaaja nostaa, puhdistaa ja asettaa pallon takaisin ilman rangaistusta.
   2. Pelaajan täytyy merkitä pallon paikka ennen sen nostamista (Sääntö 14 .1) ja pallo täytyy asettaa takaisin sen alkuperäiselle paikalle (Sääntö 14 .2).