Tiedoitustoimikunta vastaa seuran tiedottamisesta eri medioissa. Toimikunnan tehtäviin kuuluu TG-news lehden toimittaminen ja julkaisu sekä raportointi kauden tapahtumista ja kilpailuista seuran kotisivuilla. Toimikunta vastaa myös seuran kotisivujen kehittämisestä ja ylläpidosta.

Pekka Mikkonen
Puheenjohtaja
040 546 6166
pekkajumi@gmail.com

Eeva Tamminen
050 524 2466
eevakristiina.tamminen@gmail.com

TG-News toimitus
Pekka Mikkonen
Eeva Tamminen
Paino
Eräsalon Kirjapaino Oy
Taitto
Tapio Laaksonen


  TG-News aineisto ja juttuvinkit

  Juttuvinkkejä voi antaa kaikille tiedotustoimikunnan jäsenille.

  Tiedotustoimikunnan tehtävä

  Tiedotustoimikunta koordinoi tiedotustoimintaa sekä vastaa TG-News jäsenlehdestä.

  Tiedottamisen pääpaino on kotisivuilla, jotka pidetään ajankohtaisina ja toimivina. Kilpailukalenterissa julkaistaan lähtöajat ja tulokset.

  Toimikuntien tiedottamisen sisältövastuu on toimikunnilla.

  TG-Newsin ja kotisivujen lisäksi ajankohtaisista asioista tiedotetaan pelikauden aikana ilmoitustauluilla. Tiedot kilpailujen lähtöajoista lähetetään lisäksi tekstiviestillä kilpailijoille. Muita tiedotustapoja käytetään tarpeen mukaan.