Nurmi-Sorilan osayleiskaavan tarkistaminen käynnissä

Tälle kuvassa vasemmalla näkyvän Sorilanjoen, ylhäällä näkyvän Kaitavedentien ja kuvan oikeassa reunassa näkyvän Juoponniemen rajaamalla alueelle kaavoitetaan uutta golfkenttää, jolla turvataan golftoiminnot Ruotulan asemakaavoituksen ja tulevan asuinrakentamisen edetessä vuosikymmenen loppupuolella. Uudella kentällä olisi tarkoitus pelata viimeistään v. 2029


Tammer-Golfin siirtymisen ehtona oleva korvaava kenttähanke etenee Nurmin niemessä ​​​​​​​

Tässä ote Tampereen yhdyskuntalautakunnan esityslistalta:

”Osayleiskaavan tarkistamisen lähtökohtana on mahdollistaa Nurmin alueella täysimittaisen golfkentän toteuttaminen. Avoimessa maalaismaisemassa golfkenttä on hyvä lähtökohta arvokkaan kulttuurimaiseman avoimena säilymiseen, johon myös kentän ympärille muodostuva kaupunginosa voi tukeutua. Suunnittelun tavoitteena on sijoittaa golfkenttä suurimmaksi osaksi kaupungin omistamalle maalle. Kaava-alueen arvioitu asukasmäärä on noin 4 000 asukasta. Alueen liikenteellisenä lähtökohtana on ollut toimiva liikennejärjestelmä ja tehokas joukkoliikenne.

Merkittävät luontoarvot ja arkeologiset kohteet sekä keskeiset ekologiset yhteydet jäävät rakentamisen ulkopuolelle. Laajat, toisiinsa liittyvät virkistysaluekokonaisuudet mahdollistavat toisiinsa kytkeytyvät ulkoilureitit seudullisille reiteille sekä ranta-alueille. Alueiden ja reittien tarkempi suunnittelu tapahtuu asemakaavavaiheessa.”.

Kaavaluonnos on nyt esillä ja siihen on pyydetty lausunnot 16.2.2024 mennessä. Nurmin osayleiskaavaluonnoksen nähtävilläolon aikana järjestetään yleisötilaisuus 7.2.2024 Tampereen kristillisen koulun Takriko-salissa. Lisäksi kaavoittajan vastaanotto järjestetään 8.2.2024 Kristillisellä koululla

Yhteenveto kaavaprosessin etenemisestä (mukana myös kaavoittajakonsultti FCG Oy:n laatima videoesitys) löytyy Tampereen kaupungin sivuilta, jonne linkki tässä ja itse aineistot löytyvät tästä linkistä.

JATKO

Kaavaehdotukseksi asia etenee kesään mennessä ja siitä pitäisi päättää kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa vuoden 2024 loppupuolella. Samalla aikataululla viedään eteenpäin myös Kaupinlaakson asemakaavoitusta, eli Ruotulan kentän alueelle suunniteltavaa raitiotietä ja asuntoaluetta. Molempia prosesseja Tammer-Golfin (hallitus ja toiminnanjohtaja) ja kaupungin edustajat ovat edistäneet hyvässä yhteishengessä. Tavoitteena on löytää optimiratkaisu nykyisen vuokrasopimuksemme ennenaikaisesta muuttamisesta, turvaten tammerilaisten golfin peluu myös tulevaisuudessa.

HUOM! materiaalissa oleva kentän suunnitelma on viitteellinen, eli itse kentän Master Plan valmistuu erikseen myöhemmin tänä vuonna. Tammer-Golfilla on voimassa oleva aiesopimus asiasta Ilonen Design kanssa. Tammer-Golfin hallitus ja hanketta eteenpäin vievä Nurmi Resort Oy ovat pitäneet ensimmäisen yhteisen suunnittelupalaverin ma 8.1 ja prosessi tiivistyy kevään aikana. Tiedotamme jäsenistöä tarkemmin neuvottelujen sisällöstä kevään aikana, todennäköisesti viimeistään huhtikuun kokouksen yhteydessä (alustava päivämäärä on 29.4.).