Nurmi-Sorilan osayleiskaavan päivitys etenee ja 3.11. alkaen tulee nähtäville osallistamis- ja arviointisuunnitelma - lisää tietoa jäsenistölle tulossa ti 22.11. marraskuun kokouksessa

Ilmakuvaa Nurmin osasta Sorilanjoen pohjoispuolelta kuvattuna. Neljästä vaihtoehdosta kolme tulisi sijaistemaan kuvan osoittamalla alueella, Kaitavedentien länsipuolella

Nurmi-Sorilan osayleiskaavan tarkistaminen käynnistetään yleiskaavoituksen tarkistetun työohjelman tultua hyväksytyksi kaupunginvaltuustossa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville 3.11.-6.12.2022. Alustavan aikataulun mukaan valmisteluaineisto valmistuu nähtäville loppuvuonna 2023 ja kaavaehdotus kesällä 2024. Tavoitteena on saada kaava hyväksymiskäsittelyyn loppuvuonna 2024.

Tammer-Golf valmistelee prosessin tässä vaiheessa oman näkemyksensä osayleiskaavan neljästä eri rakennevaihtoehdoista yhdessä Ilonen Design kanssa. Asiaa esitellään jäsenistölle vuosikokouksen yhteydessä tiistaina 22.11. Kokous pidetään UKK-instituutin auditoriossa klo 18.00 alkaen (asian virallinen vahvistus tulee kokouskutsussa viim 5 päivää ennen kokousta).​​​​​​​