Alasjärven länsipuolen eli Ruotulan golfkentän alueen asemakaavoitus on alkanut (Ak 8931)

Raitiolinjan ja sitä tulevan asutuksen on suunniteltu sijoittuvan lähelle Teiskontietä, mutta toteuessaan se vaikuttaa koko golfkentän alueeseen, jo rakennusvaiheessa. Asemakaavoituksen on suunniteltu olevan valmis v. 2024 alussa ja päätökset raitiolinjan rakentamisesta lokakuussa 2024. Jos kaavasta esim. valitetaan, työt tuskin alkavat vielä 2025, ainakaan Ruotulan kohdalla, jossa saatetaan pelata golfia vielä pitkäänkin. Tämän rinnalla kulkee uuden kentän sijoittaminen Nurmi-Sorilaan, jossa tarvitaan myös kaavamuutoksia.

Eilen illalla 3.10. pidettiin ensimmäinen julkinen tilaisuus, jossa sivuttiin Ruotulan nykyisen golfkentän kaavoitusta. Vaikka tilaisuus oli ennen kaikkea Linnainmaalle TAYS:sta jatkettavan raitiolinjan esittelytilaisuus, se koskee vääjäämättä myös Tammer-Golfin lähitulevaisuutta.

Alasjärven länsipuolen isoista linjoista kaupunginhallitus teki periaatepäätökset jo 13.6.2022. Sen jälkeen virkamiehet ovat valmistelleet asioita niin Ruotulan kohdalla kuin potentiaalisella uudella golfkentän sijaintipaikalla, Nurmi-Sorilassa. Pidemmällä asiat ovat Ruotulan kohdalla, jossa asemakaava on nyt siis virallisesti valmisteilla ja ensi vaiheena on osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Tässä linkki sen esittelyyn.

Kaupungin virallisilta sivuilta löytyy myös oheismateriaalia, jonne linkki tässä.

Materiaalista voi nostaa muutaman mielenkiintoisen seikan esille:

1. sivun 4 aikataulu antaa ymmärtää, että vuoden 2024 loppuun mennessä tulisi olla päätösvalmius Nurmi-Sorilaan golfkentän rakentamisesta (vihreä nuoli). Alueelta puuttuu kuitenkin vielä yleiskaavan päivitys sekä asemakaavoitus, mutta niiden alustava aikataulu selvinnee jo lokakuun aikana, viimeistään ensi kevääseen mennessä. Samalla sivulla kuvattu raitiotien eteneminen (punainen nuoli) tähtää lopullisen päätöksenteon suhteen 2024 loppuun mennessä

2. mahdolliset valitukset kummassakin kaavoituksessa voivat viivästyttää aikatauluja asemakaavojen voimaantulon kannalta arviolta 1-2 vuotta. Uuden golfkentän rakentaminen saattaa kestää n. 2-3 vuotta riippuen aloitusajankohdasta, mutta niin kestää myös raitiontien osuus Ruotulassakin. Saadaanko hankkeet kuinka hyvin synkronoitua niin, ettei pelaamisesta 18-reikäisellä kentällä jouduta tinkimaan, ratkennee vasta useamman vuoden päästä. Tämä on luonnollisesti Tammer-Golfin ehdoton tavoite, josta ei lähtökohtaisesti tingitä.

3. sivulla 22 on esillä korttelihahmotelma piirrettynä nykyisen alueen ilmakuvan päälle. Siitä voi havainnoida, että nykyinen klubialueemme on säästetty "korttelituvaksi, kahvilaksi ja saunaksi" (nämä tekstit poimittu sivun 24 karttakuvasta). Olemme saaneet myös suoraan ymmärtää kuinka rakennettava raitiolinja ja sen varrelle rakennettava molemminpuolinen Tenniskatu mahdollisesti vaikuttaisi nykykenttämme alueeseen rakennusvaiheessa. Nämä huomioon ottaen, pelaaminen Ruotulassa voi jatkua vielä joitain vuosia, VAIKKA uusi kenttä valmistuisikin ajoissa Nurmi-Sorilaan. Tämä olisi vain plussaa, sillä lisäkapasiteetti Tampereella olisi kaikkien golffareiden etu, vaikka se olisikin väliaikaista.

4. Oheiset materiaalit ovat nyt julkisia ja osa niistä oli tarkoitus tulostaa Klubitalon kabinettiin. Mutta lienee syytä laittaa ne näytille ulos ilmoitustauluille, koska Klubitalomme suljetaan tältä kaudelta jo 16.10.

Tammer-Golfin hallitus kokoontuu seuraavan kerran 19.10. Kyseisen asemakaavan osalta viimeinen päivä vaikuttaa tässä osallistumiskierroksessa on 20.10., joten siihen asti on aikaa pohtia mitä näkökulmia haluamme nostaa esille Ruotulassa pelaamisen osalta. Visio on kuitenkin kirkas: Tampereella tarvitaan 18-reikäinen korkealaatuinen golfkenttä ja tällä hetkellä paras vaihtoehto olisi uusi kansainväliset mitat täyttävä kenttä Nurmi-Sorilassa.

Markku Ignatius

Toiminnanjohtaja

Tammer-Golf ry

PS. Pirkkala-Linnainmaan raitiolinjan materiaalit löytyvät tästä linkistä