TG ry marraskuun kokous pidetty ti 22.11.2022

Marraskuun kokous keräsi UKK-instituuttiin hieman yli 40 seuran jäsentä

Seuran sääntömääräinen marraskuun kokous pidettiin UKK-instituutissa ti 22.11.2022. Läsnä oli yhteensä 43 seuran jäsentä.

Kokous myönsi eron puheenjohtaja Seppo Blomqvistille ja uudeksi puheenjohtajaksi toimikaudelle 1.1.2023-31.12.2023 kokous valitsi hallituksen nykyisen jäsenen Ari Nikkilän.

Uusiksi hallituksen jäseniksi kokouksessa äänestettiin Ari Juvonen ja Janne Syrjä. Heidän toimikausi on 2023-2025.

Tilintarkastajina jatkavat nykyisinä tilin- ja varatilintarkastajina toimivat Moore Rewinet Oy:n edustajat.

Kokous hyväksyi hallituksen esittämän toimintasuunnitelman, talousarvion sekä vahvisti jäsenmaksut nykyisen suuruisiksi eli aikuiset 99 € ja juniorit (18v. ja alle) 59 €. Liittymismaksua ei peritä vuonna 2023.

Kokous hyväksyi hallituksen esityksen siirtää 180 000 € suuruinen rakennusrahasto osaksi yhdistyksen peruspääomaa (siirto tehdään 2022 tilinpäätöksen yhteydessä).

Kokouksen päätteeksi yhdistys kiitti Seppo Blomqvistia ja Juhani Fältiä seuran eteen tekemästään hallitustyöskentelystä.

Varsinaisen kokouksen jälkeen toiminnanjohtaja esitteli Nurmi-Sorilan osayleiskaavaan laadittavaa ja hallituksen valmistelemaa mielipidettä koskien uutta kenttähanketta. Mukana etäyhteydellä olivat kuulolla myös Ilonen Design Oy:n Mikko Ilonen ja Sami Markkanen. Aiheesta tulee artikkeli joulukuun alussa ilmestyvään TG-Newsiin.


TG hallituksen puolesta,

Markku Ignatius

toiminnanjohtaja