Tammer-Golfin huhtikuun kokous pidettiin ma 29.4.

Sääntömääräiseen tilinpäätöskokoukseen osallistui 58 seuran jäsentä. Kokouksessa vahvistettiin myös uuden juniorirahaston säännöt...

Klubitalomme kaikki tuolit olivat käytännössä varattuna, kun kokousväki täytti uuden lattiapinnan saaneen ravintolasalimme huhtikuun kokouksessa

Tammer-Golfin kauden 2023 tilinpäätös vahvistettiin yhdistyksen virallisessa kokouksessa. Tilikauden ylijäämä oli reilut 43 000 euroa eli poistot huomioiden tulos oli n. 106 000 plussan puolella ja hieman yli 20 000 € budjetoitua parempi. Ottaen huomiooon, että budjettivaiheessa mukana oli myös oman ravintolaliiketoiminnan tulosodotukset, muutos aiempaan oli merkittävästi parempi -erityisesti edelliseen kauteen verarttuna. Keskeisin syy oli viime vuoden kentän hyvä kunto ja sitä kautta piristynyt green fee myynti, mutta moni muukin posittiviseen suuntaan kääntynyt tuloskehitys tai kustannusten pieneneminen.

Uuten asiana päätettiin vahvistaa hallituksen laatimat säännöt Tammer-Golfin juniorirahastolle. Seuravaksi sille perustetaan oma pankkitili ja seuran hallitus merkitsee sille alkupääoman. Tämän jälkeen alkaa rahaston varainkeruu omine kampanjoineen. Myös ensimmäinen lahjoitus on jo tiedossa. Lisätietoja rahastosta saa toiminnanjohtajalta.

Varsinaisen kokouksen jälkeen toiminnanjohtaja, puheenjohtaja Ari Juvonen ja varapuheenjohtaja Ari Nikkilä valottivat sekä nykyisen kenttäalueen että uuden kenttähankkeen kaavoitustilannetta, joista tässä oleellisimmat asiat tiivistettynä:

 • nykyisen kentän alueen eli uudelta nimeltään Kaupinlaakso II asemakaavaluonnos on ollut esillä 26.4. asti ja Tammer-Golfin hallitus on vastannut siihen omalla mielipiteellään
  • TG:n hallitus esitti Tampereen kaupungille, että sen tulisi uudelleen harkita raitiotielinjan ja rakennettavien korttelialueiden sijaintia erityisesti kahdesta syystä:
   • vesiesteistämme löytyneiden luontoarvojen eli viitasammakoiden (löytynyt väylien 1, 8, 9 sekä 1/12/15 vesiesteistä) ja täplälampikorennon (väylän 2 vesieste) vuoksi (molemmat kuuluvat ns. EU direktiivilajeihin, joiden eliolosuhteiden tuhoaminen tai heikentäminen on luonnonsuojelulaissa kielletty; kaupunki on hakenut tähän poikkeulupaa ELY-keskuksesta)
   • nykyisen kentän pelaamisen mahdollistemaiseksi 18-reikäisenä siinäkin tilanteessa, jossa mahdollinen raitiotie kulkisi Linnainmaalle, mutta asuinrakentaminen vielä odotuttaisi itsenään
   • lisäksi maaperä Teiskontien reunassa olisi varmuudella kaupungin kannalta edullisempaa rakentaa, kuin radan vieminen huomattavasti heikommassa kohdassa nykylinjauksen kohdalla
  • eli TG haluaisi raitiolinjan linjattavaksi välittömästi Teiskontien reunaan kentän kohdalla


 • uuden, Nurmin kentän osalta asemakaavoituksen aloituskokous pidettiin ti 23.4.
  • Tammer-Golf osallistuu myös jatkossa alueen suunnitteluun ja ohjausryhmään valittiin toiminnanjohtaja Markku Ignatius. Samassa ohjausryhmässä on myös mukana kenttähanketta eteenpäinvievän, Tampereen kapungin omistaman Nurmi Resort Oy:n edustus
  • asemakaavan ensimmäinen vaihe julkistetaan syys-lokakuussa tänä vuonna ja varsinainen kaava on suunniteltu olevan valmis syksyllä 2025. Näin ollen uuden kentän rakentaminen voinee alkaa aikaisintaan loppuvuonna 2025 tai alkuvuonna 2026, mikäli kaava saa lainvoiman ilman valituksia
  • koska kentän rakentaminen kestää n. 2,5 vuotta, pelaaminen Nurmissa alkaisi aikaisintaan v. 2028-2029
 • tiedotamme jäsenistöä asioiden etenemisestä em. prosessien edetessä, erityisesti Tammer-Golfin roolista hankkeessa ja sen vaikutuksista jäsenistömme pelaamiseen uudella kentällä. Tämän suhteen dialogi Nurmi Resort Oy:n kanssa jatkuu kevään ja kesän aikana aktiivisesti


Tammer-Golf ry hallituksen puolesta,

Markku Ignatius

Toiminnanjohtaja