Ilmakuvaa Nurmin niemestä, jonne uusi kenttä on suunnitteilla. Ensi vuonna suunnittelu tiivistyy, kun sekä osayleiskaavan päivitys että samaan aikaan valmistelavat asemakaava ja golfkentän Master Plan on tarkoitus saada valmiiksi

Golfkenttien asemakaavoitukset käynnissä niin Nurmi-Sorilassa kuin Ruotulassakin

Hyvät TG:n jäsenet!

Kuten Aamulehti sunnuntaina 2.10. kirjoitti, Nurmi-Sorilan kenttähanke etenee nyt vauhdilla ja on listattu top-10 hankkeisiin Tampereella.


Aikataulu on sellainen, että nyt osayleiskaavan päivitys etenee kaavaluonnokseksi tammikuu 2024 tavoitteena ja siitä sitten kaavaehdotukseksi kesällä 2024. Kaavan tulee nykyaikataululla hyväksyntään ensi vuoden loppuun mennessä. Asemakaavoitusta ja golf-kentän suunnittelua tehdään jo rinnan tämän prosessin kanssa.


Ruotulan osalta asiat ovat linkitettyjä eli nykykentän ja raitiolinjan asemakaavoitus on tarkoitus tehdä samassa aikataulussa. TG:n hallitus on esittänyt ponnen turvata pelaaminen nykykentällä mahdollisimman pitkään, mahdollisesti myös niin, että alueelle jäisi esim. 9 reikäinen kenttä siinäkin vaiheessa, kun raitiolinja valmistuu eikä rakentamisen paineet tarvitse koko kaavoituksen tavoitteena olevalle alueelle (koskee siis erityisesti väylien 16-18 aluetta, jonne on kaavailtu 29 000 kerrosneliötä asuinkortteleita).

TG:n hallitus tekee asiassa tiivistä yhteistyötä kaupungin virkamiesten kanssa ja tiedottaa jäsenistöä asioiden edetessä.

PS: seuran virallinen marraskuun kokous pidetään ma 27.11. Tarkempi kutsu lähetetään lähempänä kokousta


TG hallituksen puolesta,

Markku Ignatius

toiminnanjohtaja